Як користуватись лазерними рулетками Flus FL-40, 60, 80, 100

В даній інструкції описано функціональні можливості та порядок користування лазерними далекомірами - рулетками Flus FL-40, FL-60, FL-80 та FL-100.

Дисплей лазерної рулетки

Екран лазерного далекоміра Flus FL-40-60-80-100

Умовні позначення: - індикатор увімкнення лазера,  - індикатор точки (бази) відліку,  - індикатор непрямого вимірювання (сторін трикутника по теоремі Піфагора),  - індикатор вимірювання площі та об'єму,  - індикатор зберігання даних / перевірки збережених даних,  - головний індикатор з результатами вимірювання,  - індикатор одиниць вимірювання,  - допоміжний індикатор з результатами вимірювання та одиницями вимірювання,  індикатор заряду елементів живлення,  - індикатор апаратного збою,  - індикатор максимального / мінімального значення,  - індикатор діагностичних повідомлень.

Конструкція лазерної рулетки

Конструкція лазерного далекоміра Flus FL-40-60-80-100

Умовні позначення: ① - область лазерного датчика, ② - РК-дисплей далекоміра, - кнопка увімкнення далекоміра / лазера, ④ - вбудований бульбашковий рівень, ⑤ - кнопка вибору одиниць вимірювання, ⑥ - кнопка непрямого вимірювання (сторін прямокутного трикутника по теоремі Піфагора), ⑦ - кнопка запуску вимірювання із затримкою, ⑧ - кнопка підрахунку різниці довжин, ⑨ - кнопка вимикання далекоміру / видалення результату, ⑩ - кнопка перегляду / видалення результатів в пам’яті, ⑪ - кнопка підрахунку площі та об'єму, ⑫ - кнопка підрахунку суми довжин, ⑬ - кнопка вибору точки (бази) відліку, ⑭ - різьба для штатива (триноги) 1/4", ⑮ - кришка батарейного відсіку.

Початок роботи з лазерною рулеткою

Увімкнення та вимкнення

Для ввімкнення далекоміра коротко натисніть кнопку . Дисплей ② та лазер ① включиться одночасно і прилад буде готовий до початку вимірювання.

Для вимикання далекоміра натисніть і утримуйте кнопку ⑨ протягом 3 секунд. У іншому випадку далекомір вимкнеться автоматично приблизно через 80 секунд за умови відсутності дій.

Вибір одиниць вимірювання

Коротко натискайте кнопку ⑤ для вибору бажаних одиниць вимірювання m (метр), ft (фут), in (дюйм), ft/in (фут-дюйм - 1/16). Вибрані одиниці вимірювання відображуються на індикаторі .

Налаштування бази вимірювання (точки відліку)

Коротко натискайте кнопку ⑬ для перемикання між передньою та задньою базами (точками відліку). Вибрана точка відліку буде показана на індикаторі . За замовчанням встановлена задня точка відліку.

Однократне та безперервне вимірювання відстані

При увімкненому далекомірі коротко натисніть кнопку , щоб включився лазер ①. Знову натисніть кнопку  для одноразового вимірювання відстані. Результат вимірювання буде показаний на індикаторі .

При увімкненому далекомірі натисніть і тримайте кнопку , для входу в режим безперервного вимірювання (режим сканування). Максимальне та мінімальне виміряні значення відстані під час безперервного вимірювання будуть показані на індикаторі . Поточні виміряні значення будуть показані на головному індикаторі . Для виходу з режиму безперервного вимірювання знову коротко натисніть кнопку .

Вимірювання відстані із затримкою

При увімкненому далекомірі коротко натисніть кнопку ⑦, щоб запустити разове вимірювання відстані із затримкою в 5 секунд. Для збільшення часу затримки натисніть і тримайте кнопку ⑦ стільки, на скільки потрібно встановити затримку (під час тримання кнопки ⑦ час затримки перед початком вимірювання буде відображатися на дисплеї далекоміра ②).

Вимірювання площі прямокутника

При увімкненому далекомірі коротко натисніть кнопку ⑪. На дисплеї ② з'явиться прямокутний значок  з однією стороною, що блимає. Виконайте наступні дії згідно з підказками на дисплеї ②, а саме:

 1. Коротко натисніть кнопку  для вимірювання першої сторони (довжини);
 2. Коротко натисніть кнопку  для вимірювання другої сторони (ширини).

Площа прямокутника буде обчислена далекоміром автоматично, а результат обчислення показаний на головному індикаторі . Знову натисніть кнопку  для видалення результату обчислення та виходу з режиму вимірювання площі.

Вимірювання об'єму паралелепіпеда

При увімкненому далекомірі двічі натисніть кнопку ⑪. На дисплеї ② з'явиться значок куба  з однією стороною, що блимає. Виконайте наступні дії згідно з підказками на дисплеї ②, а саме:

 1. Коротко натисніть кнопку  для вимірювання першої сторони (довжини);
 2. Коротко натисніть кнопку  для вимірювання другої сторони (ширини);
 3. Коротко натисніть кнопку  для вимірювання третьої сторони (висоти).

Об'єм паралелепіпеду буде обчислений далекоміром автоматично, а результат обчислення показаний на головному індикаторі . Знову натисніть кнопку  для видалення результату обчислення та виходу з режиму вимірювання об'єму.

Непряме вимірювання сторін прямокутного трикутника

В далекомірі є три режими вимірювання сторін трикутника з використанням теореми Піфагора.

Визначення довжини катета прямокутного трикутника через вимірювання довжини гіпотенузи (1) та іншого катета (2)

Непряме вимірювання 1 далекоміром Flus FL-40-60-80-100

 1. При увімкненому далекомірі коротко натисніть кнопку ⑥. На дисплеї ② з'явиться значок трикутника  з ребром гіпотенузи (1), що блимає (лазер при цьому вмикається);
 2. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину гіпотенузи (1), відповідно до підказки на значку трикутника ;
 3. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину нижньої лінії - катета (2).

Довжина вимірюваного катета (пунктирна лінія з правого боку на рисунку вище) буде обчислена далекоміром та показана на головному індикаторі ⑥ автоматично.

Визначення довжини катета двох прямокутних трикутників через вимірювання гіпотенузи (1), катета (2) та гіпотенузи (3)

Непряме вимірювання 2 далекоміром Flus FL-40-60-80-100

 1. При увімкненому далекомірі двічі натисніть кнопку ⑥. На дисплеї ② з'явиться значок трикутника  з ребром гіпотенузи (1), що блимає (лазер при цьому вмикається);
 2. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину верхньої гіпотенузи (1), відповідно до підказки на значку трикутника ;
 3. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину середньої лінії - катета (2), відповідно до підказки на значку трикутника ;
 4. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину нижньої гіпотенузи (3), відповідно до підказки на значку трикутника .

Довжина вимірюваного катета двох прямокутних трикутників (пунктирна лінія з правого боку на рисунку вище) буде обчислена далекоміром та показана на головному індикаторі ⑥ автоматично.

Визначення довжини гіпотенузи (Х) прямокутного трикутника через вимірювання довжин катетів (1) та (2)

Непряме вимірювання 3 далекоміром Flus FL-40-60-80-100

 1. При увімкненому далекомірі тричі натисніть кнопку ⑥. На дисплеї ② з'явиться значок трикутника  з ребром катета (1), що блимає (лазер при цьому вмикається);
 2. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину катета (1), відповідно до підказки на значку трикутника ;
 3. Коротко натисніть кнопку , щоб виміряти довжину катета (2), відповідно до підказки на значку трикутника .

Довжина вимірюваної гіпотенузи (пунктирна лінія на рисунку вище) буде обчислена далекоміром та показана на головному індикаторі ⑥ автоматично.

Примітки

 •  Під час виконання непрямих вимірювань всі вимірювані точки мають бути в одній горизонтальній або вертикальній площині;
 • Для забезпечення прийнятної точності, всі непрямі вимірювання слід робити від однієї початкової точки, на основі якої робити обертове вимірювання. Порядок вимірювання: спочатку довше ребро (гіпотенуза), потім коротше вертикальне/горизонтальне ребро (катет). Під час проведення таких вимірювань рекомендується закріплювати далекомір на штативі (тринозі);
 • В режимі непрямого вимірювання по теоремі Піфагора довжина вертикального/горизонтального ребра (катета) має бути менша, ніж довжина гіпотенузи, так щоб прилад міг виконувати обчислення (у іншому випадку на дисплеї ② буде повідомлення про помилку).

Вимірювання суми та різниці відстаней

Додавання та віднімання результатів вимірювань здійснюється через додавання/віднімання окремих значень відстані для отримання накопичених результатів.

При увімкненому далекомірі зробіть однократний вимір відстані і коротко натисніть кнопку ⑫. При цьому на дисплеї ② з'явиться значок +, і далекомір перейде в режим додавання. На дисплеї ② при натисканні кнопки  буде показаний накопичувальний результат попереднього та поточного вимірювання, а також результат поточного вимірювання.

При увімкненому далекомірі зробіть однократний вимір відстані і коротко натисніть кнопку ⑧. При цьому на дисплеї ② з'явиться значок -, і далекомір перейде в режим віднімання. На дисплеї ② при натисканні кнопки ③ буде показана різниця між попереднім виміряним значенням і поточним (від першого результату віднімається другий), а також результат поточного вимірювання.

Збереження результатів вимірювання та їх перегляд

Збереження виміряного значення в пам'ять відбувається автоматично під час кожного вимірювання. Обсяг пам'яті далекоміра – до 10 значень.

Для перегляду збережених значень при увімкненому далекомірі коротко натисніть кнопку ⑩. Далі коротко натискайте кнопку ⑫ або кнопку ⑧ для прокручування списку збережених значень вперед або назад. При заповнені всіх комірок пам'яті найстаріший результат видаляється з неї, а новий додається.

Діагностичні повідомлення

На індикаторі  лазерного далекоміра можуть відображатися наступні діагностичні повідомлення:

Діагностичне повідомлення 1 в далекомірі Flus FL-40-60-80-100

- неправильне вимірювання, занадто слабкий або занадто сильний сигнал. Треба зробити правильне вимірювання згідно інструкції або обрати іншу точку виміру, яка буде мати сильнішу або слабшу відбивну здатність, або використайте відбивну пластинку (за наявності).

Діагностичне повідомлення 2 в далекомірі Flus FL-40-60-80-100

- навколишнє освітлення занадто яскраве. Треба знайти точки виміру, які не так сильно освітлені.

Діагностичне повідомлення 3 в далекомірі Flus FL-40-60-80-100

- навколишня температура знаходиться поза зоною робочих температур далекоміра. Здійснюйте вимірювання далекоміром у вказаних температурних межах (від 0 до 40°C).

Порада. Якщо потрібно виміряти відстань до прозорої або блискучої поверхні (наприклад, скла або дзеркала), то для отримання коректного результату можна прикласти до вимірюваної поверхні якусь предметну мішень (наприклад, лист паперу).

Нижче на відео наочно показано описаний вище функціонал на прикладі лазерної рулетки Flus FL-100 (інші моделі FL-40, FL-60 та FL-80 працюють аналогічно і відрізняються тільки максимальною дальністю вимірювання).