Як користуватись лазерними рулетками Xintest HT-40, 60, 80, 100

В даній інструкції описано функціональні можливості та порядок користування лазерними далекомірами - рулетками Xintest HT-40, HT-60, HT-80 та HT-100.

Кнопки лазерної рулетки

Кнопки лазерного далекоміра Xintest HT-40-60-80-100

Умовні позначення: - кнопка увімкнення далекоміра / запуску вимірювання, ② - кнопка вимірювання площі / об’єму, ③ - кнопка вимірювання по теоремі Піфагора, ④ - кнопка додавання, ⑤ - кнопка перегляду даних в пам’яті далекоміра, ⑥ - кнопка віднімання, ⑦ - кнопка зміни початкової точки (бази) відліку, ⑧ - кнопка відміни / вимкнення далекоміра, ⑨ - кнопка вибору одиниць вимірювання.

Дисплей лазерної рулетки

Екран лазерного далекоміра Xintest HT-40-60-80-100

Умовні позначення: - індикатор увімкнення лазера, - індикатор верхньої початкової точки (бази) відліку, - індикатор нижньої початкової точки (бази) відліку, - індикатор вимірювання зі штативу (не використовується), - індикатор початкової точки вимірювання від упорного штифта (не використовується), -  індикатор видів вимірювань: ромб – площі, куб - об’єму, індикатор вимірювання трикутників за теоремою Піфагора; - індикатор максимального / мінімального значення, - індикатор апаратного збою, - індикатор кількості збережених результатів вимірювання в пам’яті далекоміра, - індикатор рівня заряду елементів живлення, третій рядок дисплею з одиницями виміру, другий рядок дисплею з одиницями виміру, перший рядок дисплею з одиницями виміру, - головний індикатор з результатами вимірювання.

Початок роботи з лазерною рулеткою

Ввімкнення та вимкнення

Кнопка призначена для увімкнення далекоміра і лазера.

Довге натискання кнопки ⑧ вимикає далекомір. В далекомірі передбачене автоматичне відключення, якщо протягом 3 хвилин він не використовується.

Кнопка ⑧ також використовується для скидання, відміни останніх установок та очистки дисплею від усіх значень. При одночасному натисканні кнопки ⑧ і кнопки ⑤ з пам’яті далекоміра видаляться усі збережені результати вимірювань.

Вибір початкової точки (бази) вимірювання

Вибір початкової точки відліку в далекомірі Xintest HT-40-60-80-100

За замовчуванням початковою (базовою) площиною для початку відліку вибраний нижній край далекоміра. Коротким натисканням кнопки ⑦ (при включенному далекомірі) можна вибрати іншу початкову (базову) точку вимірювання, при цьому на дисплеї відобразиться індикатор обраної початкової точки: верхній край далекоміра (), нижній край далекоміра (), вимірювання зі штативу ( - не використовується) та упорного штифта (  - не використовується). При зміні обраної точки далекомір подає звукові сигнали. Після вимкнення далекомір автоматично повернеться до початкової точки вимірювання – свого нижнього краю.

Підсвічування дисплею

Після включення далекоміра підсвічування дисплею буде активована автоматично. Якщо прилад не використовується протягом 30 секунд, підсвічування дисплею автоматично відключається. Для поновлення підсвічування дисплею натисніть будь-яку кнопку далекоміру.

Установка одиниць вимірювання відстані

При включеному далекомірі послідовно натискайте кнопку ⑨ для вибору необхідних одиниць вимірювання відстані: метри (m), дюйми (in), фути (ft).

Проведення вимірювань лазерним далекоміром

Одиночне вимірювання відстані

Коротко натисніть кнопку для увімкнення далекоміра. Натисніть її повторно і далекомір зробить вимірювання відстані. Отримане значення відобразиться на дисплеї.

Безперервне вимірювання мінімальної / максимальної відстані

Неперервне вимірювання відстані далекоміром Xintest HT-40-60-80-100

Даний тип вимірювання потрібен для визначення найкоротшої або найдовшої відстані від незмінної вихідної точки. Наприклад, вимірювання максимуму може бути потрібним при визначенні діагоналей в приміщенні, а вимірювання мінімуму – при визначенні горизонталей.

При включеному далекомірі натисніть і тримайте кнопку  до тих пір, поки не прозвучать кілька звукових сигналів, які свідчать про те, що далекомір перейшов в режим безперервних вимірювань. Переміщайте точку лазера по поверхні вліво - вправо або вверх - вниз таким чином, щоб далекомір при цьому лишався на місці і тільки повертався.

Коротко натисніть кнопку  або ⑧, щоб перервати вимірювання. Значення мінімуму і максимуму та поточної відстані будуть на дисплеї. Далекомір автоматично вийде з даного режиму після проведення 1000 вимірювань.

Додавання і віднімання вимірюваної відстані

Для визначення суми виміряних довжин при включеному далекомірі зробіть одиночний вимір, після чого коротко натисніть кнопку ④. На  дисплеї при цьому засвітиться символ +. Тепер наступний результат одиночного виміру відстані буде доданий до попереднього отриманого значення.

Для визначення різниці виміряних довжин при включеному далекомірі зробіть одиночний вимір, після чого коротко натисніть кнопку ⑥. На дисплеї при цьому засвітиться символ -. Тепер наступний результат одиночного виміру відстані буде віднятий від попереднього отриманого значення.

Для відміни останньої дії або повернення до режиму одиночного вимірювання відстані натисніть кнопку ⑧.

Вимірювання площі прямокутника

При включеному далекомірі коротко натисніть кнопку ②. На дисплеї при цьому засвітиться символ ромба ;

 1. Коротко натисніть кнопку щоб виміряти першу відстань (довжину);
 2. Коротко натисніть кнопку щоб виміряти другу відстань (ширину).

Результат розрахунку площі відобразиться на головному індикаторі дисплея . Результати вимірювання відстаней будуть відображатися на другому та третьому рядках ( і ). 

Вимірювання об’єму паралелепіпеда

При включеному далекомірі двічі натисніть кнопку ②. На дисплеї при цьому засвітиться символ куба ;

 1. Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти першу відстань (довжину);
 2. Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти другу відстань (ширину);
 3. Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти третю відстань (висоту).

Результат розрахунку об’єму відобразиться на головному індикаторі дисплея . Результати вимірювання відстаней будуть відображатися на першому, другому та третьому рядках ( і ). 

Вимірювання недоступної відстані за теоремою Піфагора

Далекомір може визначати недоступну відстань за допомогою режиму непрямих вимірювань сторін прямокутного трикутника по рівнянню Піфагора.

На рисунку нижче наведений приклад, коли треба виміряти висоту будівлі по двом сторонам прямокутного трикутника (катету і гіпотенузі). Для цього при включеному далекомірі:

Непряме вимірювання 1 далекоміром Xintest HT-40-60-80-100

 • Коротко натисніть кнопку ③. На дисплеї при цьому засвітиться символ трикутника ;
 • Коротко натисніть кнопку щоб виміряти першу більшу відстань від далекоміра до будівлі (гіпотенуза);
 • Коротко натисніть кнопку щоб виміряти другу меншу відстань від далекоміра до будівлі (катет).

Якщо всі вимірювання будуть проведені правильно і отримані результати відповідають вимогам теореми Піфагора (гіпотенуза більше катета), тоді на головному індикаторі дисплея  відобразиться вирахуване значення висоти будівлі.

На рисунку нижче наведений приклад, коли треба виміряти висоту будівлі по сторонам двох прямокутних трикутників (гіпотенузі, катету і другій гіпотенузі). Для цього при включеному далекомірі:

Непряме вимірювання 2 далекоміром Xintest HT-40-60-80-100

 • Двічі натисніть кнопку ③. На дисплеї при цьому засвітиться символ двох трикутників ;
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти першу верхню відстань від далекоміра до будівлі (гіпотенуза);
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти другу середню (горизонтальну) відстань від далекоміра до будівлі (катет);
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти третю нижню відстань від далекоміра до будівлі (гіпотенуза).

Якщо всі вимірювання будуть проведені правильно і отримані результати відповідають вимогам теореми Піфагора (гіпотенузи більше катета), тоді на головному індикаторі дисплея  відобразиться вирахуване значення висоти будівлі, а також три раніше виміряних значення.

На рисунку нижче наведений приклад, коли треба виміряти висоту будівлі по сторонам двох прямокутних трикутників (гіпотенузі, другій гіпотенузі і катету). Для цього при включеному далекомірі:

Непряме вимірювання 3 далекоміром Xintest HT-40-60-80-100

 • Тричі натисніть кнопку ③. На дисплеї при цьому засвітиться символ трикутника в трикутнику ;
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти першу верхню відстань від далекоміра до будівлі (більша гіпотенуза);
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти другу середню відстань від далекоміра до будівлі (менша гіпотенуза);
 • Коротко натисніть кнопку  щоб виміряти третю нижню (горизонтальну) відстань від далекоміра до будівлі (катет).

Якщо всі вимірювання будуть проведені правильно і отримані результати відповідають вимогам теореми Піфагора (перша гіпотенуза більша другої, а самі гіпотенузи більше катета), тоді на головному індикаторі дисплея  відобразиться вирахуване значення висоти будівлі, а також три раніше виміряних значення.

Збереження результатів вимірювання в пам’яті далекоміра

Збереження результату вимірювання відбувається автоматично. Натисніть кнопку ⑤ для перегляду останнього збереженого результату. Збережені раніше результати вимірювань можна проглянути натисканням кнопки ④ або . Далекомір може зберігати до 20 результатів вимірювання. При заповнені пам’яті найстаріший результат видаляється з пам’яті, а найновіший додається.

Порада. Якщо потрібно виміряти відстань до прозорої або блискучої поверхні (наприклад, скла або дзеркала) то для отримання коректного результату можна прикласти до вимірюваної поверхні якусь предметну мішень (наприклад, лист паперу).

Нижче на відео наочно показано описаний вище функціонал на прикладі лазерної рулетки Xintest HT-80 (інші моделі HT-40, HT-60 та HT-100 працюють аналогічно і відрізняються тільки максимальною дальністю вимірювання).