Як перевіряти МОР рефрактометром Walcom

Мастильно-охолоджуючі рідини (МОР) - це різні рідкі суміші (зокрема, нафтові масла), які найчастіше застосовуються для змащування і охолодження під час свердління, різання, штампування металів, наприклад, на фрезерних верстатах. Мастильно-охолоджуюча рідина відіграє важливу роль в продовженні ресурсу оброблювального механізму, а також в якості виробу, що виготовляється. З часом рідина засмічується сторонніми домішками, тому її чистоту і концентрацію потрібно періодично контролювати.

Одним з найпростіших способів контролю якості мастильно-охолоджуючих рідин, є використання портативного ручного рефрактометра зі шкалою Brix від 0. Найкраще для цих цілей підходять моделі рефрактометрів HT111ATC та HT112ATC зі шкалами 0...10% Brix і 0...20% Brix відповідно. Інші моделі рефрактометрів (наприклад, HT113ATC, HT1150ATC, HT118, HT119, HT213ATC, HT214ATC, HT512ATC і YE512ATC) також можуть застосовуватися для перевірки МОР, але вони мають грубішу шкалу, через що результат контролю буде менш точним.

Фактично, для перевірки МОР потрібно виконати стандартну процедуру вимірювання, яка детально описана в інструкції з експлуатації рефрактометра, а саме:

  1. Взяти рефрактометр (наприклад, HT111ATC) за корпус, направити його призму у бік джерела яскравого світла і обертати окуляр до тих пір, поки не буде видна чітка шкала;
  2. Відкрити кришку і за допомогою піпетки нанести на призму рефрактометра краплю досліджуваної рідини;
  3. Закрити кришку, легко притиснути її до призми, почекати хвилину для вирівнювання температури, після чого, не перевертаючи рефрактометр, направити його призму у бік джерела яскравого світла і поглянути в окуляр.

Дивлячись в окуляр потрібно звернути увагу на місце проходження по шкалі рефрактометра горизонтальної границі між світлим (знизу) і темним (зверху) полем (у нашому випадку нехай буде 4% Brix), а також на розмитість цієї границі.

Якщо границя чітка, як на малюнку, нижче, це свідчить про те, що рідина чиста і кількість сторонніх домішок в ній мінімальна. У цьому випадку дійсне значення концентрації визначається наступним коригувальним перерахунком: результат вимірювання в % Brix слід помножити на коефіцієнт рефракції, який вказаний в паспорті на МОР (наприклад, 1,5). Тобто дійсне значення буде рівне: 4% х 1,5 = 6%.

Чітка шкала рефрактометра з МОР без домішок

Якщо границя частково розмита, як на малюнку, нижче, це свідчить про те, що рідина містить сторонні домішки. У цьому випадку дійсне значення концентрації визначається так: результат вимірювання в % Brix слід помножити на коефіцієнт рефракції, який вказаний в паспорті на СОЖ (наприклад, 1,5) з якого віднімається 0,2. Тобто дійсне значення буде рівне: 4% х (1,5-0,2) = 5,2%.

Розмита шкала рефрактометра з МОР з домішками

Якщо границя розмита сильно, тоді від коефіцієнта рефракції віднімається 0,4. Тобто, в нашому прикладі дійсне значення буде рівне: 4% х (1,5-0,4) = 4,4%.